Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Voor een goed werkend systeem is een stabiele verbinding essentieel. DatAction zorgt bij VRG voor een constante verbinding door implementatie van nieuw MDT-systeem.

Per 1 januari 2014 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen geregionaliseerd (Brandweer Groningen) en formeel ondergebracht bij de nieuwe organisatie Veiligheidsregio Groningen (VRG). Bij de vorming van de VRG werd voor een algehele veiligheid een uniforme oplossing geëist.

De vakkundigheid, betrokkenheid en servicegerichtheid van DatAction heeft VRG geholpen om een betrouwbaar MDT-systeem te implementeren.

"DatAction heeft echt meegedacht over wat ons probleem was en heeft een goede oplossing bedacht."

Richard Lubben
Vakspecialist Expertise, sector Operationele Ondersteuning | VRG