Copyright

© Copyright DatAction 2017-2021. Alle rechten voorbehouden. 

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (dataction.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij DatAction of zijn gelicenceerd aan DatAction.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door DatAction of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan DatAction. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DatAction is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. U kunt schriftelijk toestemming verkrijgen bij onze klantenservice.

DatAction accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.