Handenvrij scannen met ProGlove

Met de intelligente handschoen van ProGlove vervoegt de operator Industrie 4.0. Of het nu gaat om onderdelen van complexe productieprocessen of picking operaties binnen logistiek, elke seconde telt bij het optimiseren van deze processen. De intelligente hanschoen van ProGlove vervangt klassieke barcode scanners. Ze laat de operatoren binnen productie of logistiek toe de handen vrij te houden. Dit resulteert in een verhoogde efficiëntie, veiligheid en ergonomie. Daarenboven is deze oplossing zeer kostenefficiënt, ze werd immers ontwikkeld volgend de ‘ Fit For Purpose’ filosofie van ProGlove : u betaalt niet voor functionaliteiten die u niet nodig heeft.  Een typische terugverdientijd (payback, ROI) van de investering is dan ook een luttele 30 dagen.


Toegevoegde waarde van de ProGlove oplossing

Ergonomie, veiligheid en motivatie 
De operator houdt  100 % de handen vrij. Daarenboven weegt de ProGlove wearable slechts 37 gram, wat 8 keer lichter is dan een klassieke scanner. In 95% van de gevallen verkiezen operatoren dan ook de ProGlove oplossing , wat resulteert in hogere werktevredenheid en motivatie. Volgens het ‘Office of labor statistics’ is een gebrek aan ergonomie verantwoordelijk voor 33 % van letsels en ziekte bij operatoren.

Productiviteit
We stellen vast dat operatoren binnen logistiek of productie, tijd nodig hebben om hun klassieke scanners ter hand te nemen of ze zelfs te zoeken. In andere gevallen worden onderdelen dan weer naar een vast scanning station gebracht. Wanneer nu ProGlove geïmplementeerd wordt, stellen we een reductie van scantijd vast tot 50 %, terwijl operator feedback de fouten kan reduceren met 33 %. Een typische terugverdientijd ( payback, ROI) van de investering is dan ook een luttele 30 dagen.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Klassieke scanners vallen regelmatig, zeker wanneer operatoren zware voorwerpen behandelen,  en kunnen daarbij beschadigd worden. De ProGlove scanner is veilig verbonden met de hand, resulterend in 20 % reductie van beschadigingen. Tenslotte blijft ‘Made in Germany’ nog steeds een kwaliteitslabel.

Wilt u ook deel uitmaken van een scanning revolutie? DatAction helpt u de transitie te maken van klassieke scanning naar deze revolutionaire oplossing.