Implementatie

Voor ieder individueel project wordt in overleg met de klant een projectteam samengesteld. Het projectteam bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van uw eigen organisatie en anderzijds uit een Projectmanager en Engineer van DatAction. Via het projectteam blijft u continu op de hoogte en heeft u één aanspreekpunt.


Wij documenteren en implementeren uw oplossing volgens een stappenplan:

1. Definitie

Na een gedetailleerde beschrijving van uw wensen en eisen zal er samen met het projectteam vorm worden gegeven aan de gevraagde totaaloplossing. We definiëren doelstellingen, reikwijdte, resultaten, budget en middelen.

2. Planning

De verschillende activiteiten worden in kaart gebracht, alsook hun tijdsduur en afhankelijkheden. Dit laat toe de resources goed in te plannen.

3. Executie

Hierbij focust eenieder zich op zijn taken zoals gedefinieerd in het projectplan. Het  projectteam rapporteert over de vooruitgang en lost (onvoorziene) problemen op.

4. Opvolging en controle

Hierbij wordt de executiefase gemonitord met aandacht voor realisatie van milestones en beheersing van projectkosten.

5. Oplevering

Hier gaat onze aandacht uit naar het opleveren van het vereiste “product”, door middel van een doorgedreven performance test.


Wenst u een totaaloplossing waarbij uw project van begin tot eind en tot in het kleinste detail wordt aangestuurd door een ervaren partner die met u meedenkt? Contacteer ons voor meer informatie of om uw project vrijblijvend te bespreken.