Consultancy


Warehouse consulting

DatAction begrijpt de hedendaagse uitdagingen in warehousing en denkt businessgericht met u mee. U mag van ons een objectieve kijk op uw werkprocessen verwachten. Een extern paar kritische ogen kan problemen én oplossingen blootleggen waar u intern misschien over kijkt. Wij zorgen hierbij voor inzichten op strategisch en tactisch niveau. Ook de uitvoering op operationeel niveau en de ondersteuning achteraf zijn voor ons cruciaal.

In een verkennend gesprek met één van onze consultants overlopen we eerst uw specifieke wensen en noden. Hierbij vertrekken we van de huidige stand van zaken maar houden we uiteraard rekening met de toekomstplannen en -processen van uw bedrijf. In de volgende fase richten we ons op de uitwerking van een efficiënte en schaalbare oplossing en definiëren we het optimale traject om deze uit te rollen. Vervolgens kan een pilot ondersteuning bieden bij de keuze voor de juiste oplossing voor uw specifieke situatie.


DatAction consultancy aanbod

Magazijn Quickscan:

Ontdek onmiddellijk het optimalisatiepotentieel binnen uw huidige warehouse-omgeving én implementeer snel resultaatgerichte concepten. We identificeren en implementeren hierbij opportuniteiten tot verbetering van de werking in de bestaande omgeving. Deze methode wordt ondersteund door gerichte data-analyse en benchmarking om de haalbaarheid en wenselijkheid van de veranderingen te ondersteunen.

Magazijnontwerp en -optimalisatie:

• Layoutstudies in magazijn
• Materiaalstroomoptimalisatie, “ont-bottlenecken” van flows
• Optimalisatie en keuze opslag- en behandelingssystemen
• Picking- en verpakkingsstudies
• Automatiseringsstudies, inclusief haalbaarheid en rendement

Procesoptimalisatie:

• Process mapping en ontwerp
• Tijdgebaseerde procescapaciteitsplanning

Logistieke Automatiseringsoplossingen, inclusief tijdsmetingen en ROI-berekening:

We analyseren én optimaliseren uw volledige magazijnwerking met al haar componenten: flows, processen, systemen, technologie, organisatie, aansturing en prestatiemeting.

 • Autonomous Mobile Robots (AMR)
  AMR’s worden ingezet om een aanzienlijk stuk van het logistieke proces te automatiseren. Ze reduceren tijdrovende en onnodige verplaatsingen van uw medewerkers.
 • Mobiele werkplek trolley  (BOLT)
  DatAction heeft in-house een extra logistieke oplossing ontwikkeld, als tussenoplossing voor volledig geautomatiseerde warehousing: de mobiele werkplek “BOLT”. Deze helpt loopafstanden in een magazijn te verminderen, de efficiëntie van logistieke processen te verhogen en ze bieden een all-in-one oplossing voor veel gebruikers.
 • Hardware - mobile computing, barcodescanning, labelprinting, … : we verlenen onderbouwd advies m.b.t. de voor uw organisatie meest gepaste apparatuur. U kunt tevens rekenen op een gebruiksklare aanlevering en systeemintegratie.
 • WiFi Site Survey : Opzetten, evalueren en verbeteren van WLAN-systemen.
 • Selectie en implementatie Auto-ID-techniek, inclusief systeemintegratie (ERP/WMS):
       Barcode scanning, RFID, Voice orderpicking d.m.v. spraakherkenning, Vision orderpicking d.m.v. visuele herkenning (A.R.)